В 2020 году все человечество изменило свой образ жизни, отказалось от множества обычных вещей и занятий, чтобы спасти свою жизнь и жизнь своих близких.

Однако новый вирус всё же  унес много жизней, в том числе медицинский персонал, которому грозит наибольший риск. Спустя год после начала пандемии Государственный университет медицины им. Николае Тестемицану сообщает о потере более 30 сотрудников.

«Научно-педагогический коллектив и другие категории сотрудников университета проявили высокий профессионализм, упорство и самоотверженность в подготовке десятков поколений врачей, способствуя процветанию Alma Mater. Это безвозвратные потери для университетского сообщества и национальной системы здравоохранения. Настоящие ценные специалисты, наделенные особыми человеческими качествами, останутся в наших сердцах навсегда. Да упокоит их Бог в Своем Царстве!», — говорится в публикации Университета в соцсети.

Возможно, это изображение (1 человек и текст)Возможно, это изображение (‎1 человек и ‎текст «‎د BE3 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „NICOLAE TEST TESTEMIȚANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA Comunitatea academicăa Universităț›ii de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae TestemiÈanu" exprimă condoleanțe și sentimente de profundă compasiune familiei rudelor și colegilor, în legătură trecerea eternitate conferențiarului universitar Alexei SOFRONI (01.06. 943-20.09.2020), doctor în științe medicale, Disciplina de gastroenterologie, Departamentul Medicina Internă. Și-a dedicat 43 de ani Almei Mater, contribuind la formarea zeci de generații de medici și la îmbunătățirea sănătății pacienților. Afost președinte al Comitetului sindical al angajaților Universităț›i. Suntem alături de familia îndurerată. Dumnezeu să-l odihnească în pace!‎»‎‎)Возможно, это изображение (1 человек и текст «UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „NICOLAE TESTEMIȚANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA Comunitatea academică Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae TestemiÈanu" exprimă condoleanțe sentimente de profundă compasiune familiei, rudelor și colegilor, în legătură cu trecerea prematura în eternitate lui Alic COTONET conferențiar universitar Catedra de chirurgie nr. 4, doctor în științe medicale, chirurg endoscopist de categorie superioară, medic specialist în ultrasonografie radiologie. Medicul și-a consacrat întreaga viață sistemului național de sănătate, fiind un model de profesionalism, responsabilitate și devotament, care, cu regret, fost răpus de COVID- vârsta de 58 de ani. Dumnezeu să-l odihnească în pace!»)Возможно, это изображение (1 человек и текст)Возможно, это изображение (1 человек и текст)Возможно, это изображение (1 человек и текст «전전을 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „NICOLAE TESTEMIȚANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA Comunitatea academică a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae TestemiÈanu exprimă condoleanțe și sentimente de profundă compasiune familiei, rudelor și colegilor, în legătură cu trecerea în eternitate a conferențiarului universitar Anatolie PANCENCO (17.11.1952-27.02.2021) doctor în științe medicale, care activat la Catedra de stomatologie ortopedică "Ilarion Postolachi", oT Emerit, cavaler al Ordinului, Gloria Muncii". Cu regret, medicul stomatolog fost răpus de noul tip de coronavirus. Suntem alături de familia îndurerată. Pace și lumină veșnică!»)Возможно, это изображение (1 человек и текст «전명원 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „NICOLAE TESTEMIȚANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA Comunitatea academică Universității de Stat de Medicină Èi Farmacie „Nicolae TestemiÈanu" exprimă condoleanțe și sentimente de profundă compasiune familiei, rudelor Èi colegilor, în legătură cu trecerea în eternitate lui Anatolie SERBENCO (2.03.1953-24.02.2021), doctor habilitat ÈtiinÈ›e medicale, conferențiar universitar la Disciplina de obstetrică ginecologie, Departamentul Obstetrică și Ginecologie. Și-a dedicat întreaga viață sănătății mamei copilului, dintre care peste 20 de ani Almei Mater, contribuind la formarea zeci de medici specialiști. Suntem alături de familia îndurerată. Drum lin spre ceruri!»)Возможно, это изображение (1 человек и текст «สฮย UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „NICOLAE TESTEMIȚANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA Comunitatea academică a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae TestemiÈanu exprimă condoleanțe și sentimente de profundă compasiune familiei, rudelor și colegilor, în legătură cu trecerea prematură în eternitatea Aureliu GUMENIUC (15.01.1970-4 15.01.1970-4.03.2021), doctor în științe medicale, conferențiar universitar Catedra de stomatologie ortopedică „Iarion Postolachi", Facultatea de Stomatologie. Și-a dedicat întreaga viață sănătății pacienților, dintre care peste 19 ani Almei Mater, contribuind la formarea a zeci de medici stomatologi. Suntem alături de familia îndurerată. Drum lin, suflet blând!»)Возможно, это изображение (1 человек и текст «Eย UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „NICOLAE TESTEMIȚANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA Comunitatea academică Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae TestemiÈanu" exprimă condoleanțe și sentimente profundă compasiune familiei, rudelor și colegilor, în legătură cu trecerea în eternitate Elenei MIHNEVICI (24.02.1945-7.02.2021) conferențiar universitar la Catedra de boli infecțioase, tropicale și parazitologie medicală, doctor în științe medicale. A fost un profesionist desăvârșit care și-a dedicat întreaga viață sistemului național de sănătate, iar peste 40 de ani- Almei Mater și învățământului superior medical. Suntem alături de familia îndurerată. Dumnezeu să o odihnească în Împărăția Sa!»)Возможно, это изображение (1 человек и текст «933 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „NICOLAE TESTEMIȚANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA Comunitatea academică Universităț›ii de Stat de Medicină Farmacie„,Nicolae „Nicolae TestemiÈanu" exprimă condoleanțe sentimente profundă compasiune familiei colegilorî legătură cu pierderea regretabilă unui reputat specialist în chirurgia pediatrică profesorul universitar Gavril BOIAN, doctor habilitatîn științe medicale, şef Catedrei de chirurgie, ortopedie Èianesteziologie pediatrică „Natalia Gheorghiu", care și-a dedicat peste de ani învățământului superior medical sistemului național de sănătate, salvând viețile mii de copii. Iscusitul chirurg stins vârsta de 74 ani, fiind răpus noul de coronavirus. Suntem alături de familia îndurerată. Dumnezeu să- odihnească în pace!»)Возможно, это изображение (1 человек и текст «Bลย UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „NICOLAE TESTEMIȚANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae TestemiÈanu exprimă condoleanțe și sentimente de profundă compasiune familiei, rudelor și colegilor, în legătură cu trecerea în eternitate a lui Gheorghi IABANJI (01.05.1949-26.01.2021) electrician în Departamentul Administrarea Patrimoniului, care decedat din cauza complicațiilor noului tip de coronavirus. Regretatul specialist dat dovadă de profesionalism și devotament, activând 22 de ani în instituția noastră. Dumnezeu să-l odihnească în pace!»)Возможно, это изображение (1 человек и текст «:03 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „NICOLAE TESTEMIȚANU" TEST DIN REPUBLICA MOLDOVA Comunitatea academică Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae TestemiÈanu" exprimă condoleanțe și sentimente de profundă compasiune familiei, rudelor apropiate și colegilor de serviciu, în legătură cu trecerea eternitate medicului lacob PĂPUȘOI, care fost răpus de coronavirusul de tip nou. A activat la Spitalul Raional Cimișlia, consacrându-se peste patru decenii sănătății pacienților și sistemului național medical. Dumnezeu să-l odihnească în pace!»)Возможно, это изображение (1 человек и текст «B0ย UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „NICOLAE TESTEMIȚANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu" exprimă condoleanțe sentimente de profundă compasiune familiei, rudelor și colegilor, în legătură cu trecerea în eternitate lui Ion BEJENARI (11.12.1953-15.02.2021) administrator de bloc, Departamentu Administrarea Patrimoniului. Regretatul activat timp de 33 de ani în cadrul instituției, exercitând mai multe funcții inginer, şef de secție, inginer-coordonator. Comunitatea universitară pierdut un profesionist de valoare un specialist exigent și competent. Suntem alături de familia îndurerată. Dumnezeu să-l odihnească în pace!»)Возможно, это изображение (1 человек и текст «UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „NICOLAE TESTEMIȚANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA Comunitatea academică Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae TestemiÈanu" exprimă condoleanțe și sentimente de profundă compasiune familiei, rudelor apropiate și colegilor, în legătură cu trecerea în eternitate medicului psihofiziolog Ion PARII (17.11.1941- 04.08.2020), locotenent-colonel în rezervă si scriitor. A activat la Universitate din anul 2007 și până în prezent, în calitate de laborant superior la Laboratorul de evaluare preclinică clinică medicamentelor de Centrul ȘtiinÈific Medicamentului, aducându-Èi contribuția la dezvoltarea științelor medicale sistemului național de sănătate. Suntem alături de familia îndurerată. Dumnezeu să-l odihnească în pace!»)Возможно, это изображение (1 человек и текст «전문의 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „NICOLAE' TESTEMIȚANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA Comunitatea academică Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae TestemiÈanu' exprimă condoleanțe și sentimente de profundă compasiune familiei, rudelor și colegilor, în legătură cu trecerea în eternitate profesorului Ion ȚÎBÎRNĂ (01.01.1943-19.09.2020), (01.01.1943 doctor habilitat în ÈtiinÈ›e medicale, Disciplina de medicină internă-semiologie Departamentul Medicina Internă. A activat la Alma Mater peste patru decenii, inclusiv în calitate de şef Catedrei de medicină internă nr. 3. Suntem alături de familia îndurerată. Dumnezeu să-l odihnească în pace!»)Возможно, это изображение (1 человек и текст «895 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „NICOLAE TEST TESTEMIȚANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA Comunitatea academică Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae TestemiÈanu" exprimă condoleanțe și sentimente de profundă compasiune familiei, rudelor apropiate și colegilor de serviciu, în legătură trecerea eternitate aconferențiarului Lev STATI (13.11.1961-21.10.2020) Catedra de chirurgie, ortopedie și anesteziologie pediatrică „Natalia Gheorghiu", doctor È™tiint›e medicale. Domnia Sa a activat în calitate de director adjunct al Orășelului Studențesc, timp de trei ani. Suntem alături de familia îndurerată. Dumnezeu să-l odihnească în pace!»)Возможно, это изображение (1 человек и текст «대정민 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „NICOLAE TEST TESTEMIȚANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA Comunitatea academică a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae TestemiÈanu' exprimă condoleanțe sentimente de profundă compasiune familiei, rudelor și colegilor în legătură cu trecerea în eternitate Maiei DACINA (5.04.1939-11.01.2021), conferențiar universitar Departamentul Pediatrie (până în anul 2015) doctor științe medicale. Regretata s-a dedicat patru decenii învățământului superior medical sistemului național de sănătate. Suntem alături de familia îndurerată. odihnească în pace! Dumnezeu să»)Возможно, это изображение (1 человек и текст «ดA UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „NICOLAE TESTEMIȚANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA Comunitatea academică a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae TestemiÈanu" exprimă condoleanțe sentimente de profundă compasiune familiei, rudelor și colegilor, în legătură cu trecerea în eternitate a Mariei CERNEI, contabil în cadrul Departamentulu Evidență Gestiune Contabilă. Suntem alături de familia îndurerată. Dumnezeu să odihnească în pace! KLKE ፍር 山態 M»)Возможно, это изображение (1 человек и текст «UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „NICOLAE TESTEMIȚANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA Comunitatea academică a USMF „Nicolae TestemiÈanu" exprimă condoleanțe sentimente de profundă compasiune familiei, colegilor de serviciu Èi prietenilor, în legătură cи trecerea în eternitate a lui Mihai POPOV medic urolog, care activat în funcția de conferențiar universitar Catedra de urologie și nefrologie chirurgicală. Și-a consacrat viața sistemului de sănătate, contribuind la salvarea vieților pacienților și la formarea a zeci de generații de medici specialiști. Cu regret, pierdut lupta cu boală cronică incurabilă. Suntem alături de familia îndurerată! Drum lin și luminos, Doctore!»)Возможно, это изображение (1 человек и текст)Возможно, это изображение (1 человек и текст «893 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „NICOLAE TESTEMIȚANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae TestemiÈanu' exprimă condoleanțe și sentimente de profundă compasiune familiei, rudelor și colegilor, în legătură cu trecerea în eternitate Nataliei GRINIȘINA (28.03.1956- 17.10.2020), şef adjunct, Departamentul Resurse Umane, care fost răpusă de COVID- 19. Domnia Sa gestionat cu maximă responsabilitate un segment foarte important- salarizarea personalului, activând peste 23 de ani în cadrul instituției. Comunitatea teaerră pierdut un profesionist de valoare un specialist onest, exigent și competent. Drum lin către ceruri, suflet blând!»)Возможно, это изображение (1 человек и текст «UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „NICOLAE TESTEMIȚANU' DIN REPUBLICA MOLDOVA TEST Comunitatea academica Universitătii de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae TestemiÈanu" din Republica Moldova exprimă condoleanțe și sentimente de profundă compasiune familiei, rudelor colegilor legătură cu pierderea prematură profesorului universitar Natalia ROTARU şef al Catedrei de radiologie și imagistică, doctor habilitat în științe medicale, reputat specialist în radiologie și imagistică Medicul radiolog a fost răpus de noul tip de coronavirus, la doar 57 de ani. Domnia Sa și-a dedicat peste trei decenii învățământului superior medical și sistemului național de sănătate. Drum lin către ceruri, suflet blând!»)Возможно, это изображение (1 человек и текст «93 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „NICOLAE TEST TESTEMIȚANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA Comunitatea academică a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu" exprimă condoleanțe și sentimente de profundă compasiune familiei, rudelor și colegilor, în legătură cu trecerea în eternitate lui Nicolae DEMIŞCAN conferențiar universitar Catedra de fiziologie a omului și biofizică, doctor în ÈtiinÈ›e biologice. Regretatul conferențiar și-a dedicat 53 de ani din viață Almei Mater, contribuind la formarea a zeci de medici specialiști. Suntem alături de familia îndurerată! Fie-i țărâna ușoară!»)Возможно, это изображение (1 человек и текст «대전의 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „NICOLAE TESTEMIȚANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA Comunitatea academică a Universități de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae TestemiÈanu" exprimă condoleanțe și sentimente de profundă compasiune familiei, colegilor de serviciu și prietenilor, în legătură cu trecerea în eternitate Silvie BORTĂ (10.02.1952-26.12.2020) inspector superior în cadrul Departamentulu Didactic și Management Academic, care pierdut lupta cu COVID-19. Și-a consacrat peste 25 de ani activităț›ii la instituția noastră, fiind un model de responsabilitate, devotament dăruire de sine. Suntem alături de familia îndurerată! Pace și lumină veÈnică, suflet blând!»)Возможно, это изображение (1 человек и текст «E8E UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „NICOLAE TESTEMIȚANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA Comunitatea academică a Universității de Stat de Medicină și Farmacie, „Nicolae Testemițanu" exprimă condoleanțe și sentimente de profundă compasiune familiei, rudelor și colegilor, în legătură cu trecerea în eternitate a Stelei SEMENIUC (28.09.1939-12.03.2021), doctor în ÈtiinÈ›e medicale, conferențiar universitar la Catedra de boli infecțioase, tropicale și parazitologie medicală. Cu regret, medicul fost răpus de COVID-19. Va rămâne în memorie drept un profesionist desăvârșit și un OT cu calități deosebite. Drum lin, suflet blând!»)Возможно, это изображение (1 человек и текст «대전의 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „NICOLAE TESTEMIȚANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA Comunitatea academică a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu" exprimă condoleanțe și sentimente de profundă compasiune familiei, rudelor și colegilor, în legătură cu trecerea în eternitate a profesorului universitar Valentin TOPALO 43-01.08.2020), doctor habilitat în științe medicale, fost şef al Catedrei de chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie orală "Arsenie GuÈan". A activat în Universitate peste cinci decenii, dintre care peste 15 ani în calitate de şef de catedră. Suntem alături de familia îndurerată. Dumnezeu să-l odihnească în pace!»)Возможно, это изображение (1 человек и текст «1 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ FARMACIE „NICOLAE TESTEMIȚANU" TEST DIN REPUBLICA MOLDOVA Comunitatea academică a Universitătii Stat Medicină Farmacie „Nicolae Testemițanu" exprimă condoleanțe sentimente profundă compasiune familiei, rudelor colegilor, legătură cu trecerea in eternitate renumitului MEDIC lector universitar Valerii PRIPA doctor în științe medicale, Catedra de radiologie si imagistică şef al Secției de radiologie Spitalului Clinic Republican ,Timofei Moşneaga' (2008-2013), şef medicină nucleară SCR (2013-2019), președinte Societății Medicilor Imagiști din Republica Moldova (2012-2017 desecție în Clinica Repromed", care și-a consacrat întreaga viaț›ă sănătății oamenilor fost răpus de coronavirus. Suntem alături de familia îndoliată. Dumnezeu să-l odihnească în pace!»)Возможно, это изображение (1 человек и текст)Возможно, это изображение (1 человек и текст «188 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „NICOLAE TESTEMIȚANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu" exprimă condoleanțe șisentimente de profundă compasiune familiei, rudelor colegilor, în legătură cu trecerea în eternitate a lui Veaceslav CRESTIAN (12.10.1958-14.12.2020), inginer principal în Secția de asistență tehnică, Departamentul Administrarea Patrimoniului. Regretatul fost răpus de COVID-19 la vârsta de 62 de ani. Dumnezeu să-l odihnească în Împărăția Sa!»)Возможно, это изображение (1 человек и текст «UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ FARMACIE „NICOLAE TESTEMIȚANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA Comunitatea academică Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu" exprimă condoleanțe sentimente profundă compasiune familiei, rudelor colegilor, legătură trecerea eternitate Verei ONU med., medic alergolog de categorie superioară, care activat în funcție conferențiar universitar Disciplina de gastroenterologie, Departamentul Medicină Internă, până luna august curent. Și-a consacrat întreaga viață sistemului național dintre peste 3.5 de ani Almei Mater, contribuind formarea zeci de medici specialiști. Regretata να rămâne inimile celor care au cunoscut-o drept un profesionist de vocație cu calități umane deosebite. Dumnezeu s-o odihnească în pace!»)

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here